Uitgebrachte zienswijzen van 1995 tot heden

2024 Uitgebracht Onderwerp
24-05-2024 RDA Zienswijze Samen leven met wolven 
2023 Uitgebracht Onderwerp
14-12-2023 RDA Zienswijze Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen
02-05-2023 RDA Zienswijze Plezier voor mens én dier? 
10-03-2023 RDA Zienswijze Doden van zorgbehoevende dieren
2022 Uitgebracht Onderwerp
11-07-2022 RDA Zienswijze Dilemma's in de Wildopvang
19-05-2022 RDA Zienswijze Doden van dieren aan het licht
30-03-2022 RDA Zienswijze Dieren in het Huis van Thorbecke
2021 Uitgebracht Onderwerp
08-12-2021 RDA Essay Liefde maakt Blind
18-11-2021 RDA Zienswijze Dierwaardige Veehouderij
10-11-2021 RDA notitie Orgaankweek in Dieren
25-01-2021 RDA Zienswijze Zorg voor het jonge dier
2020 Uitgebracht Onderwerp
06-05-2020 RDA zienswijze Dierenwelzijn in de Kringlooplandbouw

2019

Uitgebracht Onderwerp
04-10-2019 RDA De Staat van het Dier
19-06-2019 RDA Zienswijze Digitalisering in de Veehouderij
12-06-2019 RDA Zienswijze aanvullingsbesluit Natuurbescherming in vervolg op RDA Zienswijze 10 hulpmiddelen vang- en dodingsmiddelen van vogels
21-05-2019 RDA Zienswijze Dierbare hulpverleners 'Welzijn voor mens en dier?'

2018

Uitgebracht

Onderwerp

07-03-2018

RDA Zienswijze Welzijn van Vissen

04-06-2018

RDA Zienswijze Ontpopping van de insectensector

17-09-2018

RDA Zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid

01-10-2018

RDA Zienswijze Dierproeven tbv de veehouderij

01-10-2018 RDA Zienswijze Dierenwelzijn bij herplaatsing grazers Oostvaardersplassen

2017

Uitgebracht

Onderwerp

09.11.2017

RDA Zienswijze Wegen van Welzijn van dieren in de natuur

09-05-2017

RDA Zienswijze Dierenwelzijn te Koop!

14-03-2017

RDA Zienswijze Paardenmarkten in Nederland (Volledige rapport 'Man en Paard noemen')

14-03-2017

RDA Zienswijze Paardenmarkten in Nederland (publieksversie)

21-02-2017

RDA Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld (volledig rapport)

21-02-2017

RDA Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld (publieksversie)

2016

Uitgebracht

Onderwerp

29-06-2016

RDA Zienswijze 'Vat op de zwerfkat'

26-04-2016

Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels

01-04-2016

Toetsingskader voor Productiedieren

07-03-2016

Zienswijze antibiotica

07-03-2016

Publieksversie zienswijze antibioticabeleid

29-02-2016

RDA Zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken (Volledige rapport)

29-02-2016

RDA Zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken (Publieksversie)

08-02-2016

RDA Zienswijze One Health een afwegingskader voor beleidsbeslissingen (Publieksversie)

01-03-2016 RDA Zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen vogels (verkorte zienswijze)
08-02-2016 RDA Zienswijze One Health een afwegingskader voor beleidsbeslissingen
01-04-2016 Samenvatting Toetsingskader voor Productiedieren

2015

Uitgebracht

Onderwerp

24-09-2015

Paal en perk aan onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders

16-06-2015

Zichtbaar veranderd biotechnologie en het tenstoonstellen van dieren

12-03-2015

RDA Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren

03-03-2015

RDA Zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

2014

Uitgebracht

Onderwerp

03-07-2014

Stand van zaken positieflijst zoogdieren

2013

Uitgebracht

Onderwerp

05-12-2013

RDA Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren

09-10-2013

RDA Zienswijze Grip op Ingrepen

09-09-2013

Zorg voor niet gehouden dieren!

11-01-2013

RDA Zienswijze Natuurlijk Gewogen

22-05-2013

Zorgplicht voor Natuurdieren

2012 Uitgebracht Onderwerp

17-12-2012

RDA Zienswijze Richtsnoer Ganzendoden

12-12-2012

RDA Zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

15-10-2012

RDA Zienswijze Winstgevend Welzijn! Marktwerking als Motor voor Meer Dierenwelzijn in de veehouderij.

05-04-2012

RDA Zienswijze De mens Centraal?

2010

Uitgebracht

Onderwerp

26-12-2010

RDA Zienswijze Fokkerij & Voortplaningstechnieken

16-03-2010

RDA Zienswijze Verantwoord Houden

2009

Uitgebracht

Onderwerp

11-06-2009

RDA Zienswijze Zichtbaar Beter - De rol van de dierenarts voor het algemeen belang

2008

Uitgebracht

Onderwerp

21-05-2008

RDA Zienswijze Identificatie en registratie voor honden en katten

01-05-2008

RDA Zienswijze Mens-dier en dier-dier overdraagbare ziekten door nauwer contact tussen stad en platteland

26-02-2008

RDA Zienswijze Europees welzijnsbeleid voor gezelschapsdieren

15-02-2008

RDA Zienswijze 'Diergezondheid en dierenwelzijn op Megabedrijven'

2007

Uitgebracht

Onderwerp

11-10-2007

RDA Zienswijze Voor productie houden van knobbelzwanen

12-07-2007

Inventarisatie Welzijn dieren

06-03-2007

Reactie Raad op richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen

13-04-2007

RDA Zienswijze problematiek van 'Wrak vee'

01-02-2007

RDA Zienswijze Allergie voor dieren

2006

Uitgebracht

Onderwerp

18-12-2006

RDA Zienswijze 'Dromedaris als productiedier'

14-12-2006

RDA Zienswijze Evaluatie en toekomst van het Europese diergezondheidsbeleid

14-12-2006

RDA Positieflijsten te houden gezelschapsdieren

21-08-2006

RDA Zienswijze Natuurlijk gedrag van melkvee en vleeskalveren

21-08-2006

RDA Zienswijze Natuurlijk gedrag van legkippen en vleeskuikens

21-08-2006

RDA Zienswijze Natuurlijk gedrag van Varkens

01-06-2006

RDA Zienswijze Hoogproductief melkvee: grenzen aan groei?

01-06-2006

RDA, Zienswijze 'Fokken met recreatiedieren' (deel 2)

16-05-2006

Versoepeling van het verbod op het hergebruik van dierlijke eiwitten

23-03-2006

RDA Zienswijze Welzijn Gezelschapsdieren

2005

Uitgebracht

Onderwerp

12-01-2005

RDA Zienswijze 'De rol van wild bij de insleep en verspreiding van klassieke varkenspest en mond- en klauwzeer'

06-10-2005

RDA Zienswijze 'I&R hobbydieren/definitie gezelschapsdieren'

06-09-2005

RDA Zienswijze 'Wintersterfte 2004-2005 van grote grazers in de Oostvaardersplassen'

25-07-2005

RDA Zienswijze 'De erkende dierenarts'

31-05-2005

RDA Zienswijze 'Het houden van potientieel gevaarlijke diersoorten als gezelschapsdier'

31-05-2005

RDA Zienswijze 'Implicaties opinie EFSA over het het bedwelmen en doden van de belangrijkste productiedieren'

27-05-2005

RDA Zienswijze 'Inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot ingrepen bij pluimvee'

09-05-2005

RDA Zienswijze 'Farm animal welfare - Trade liberalisation and globalisation'

24-01-2005

RDA Zienswijze 'Immunosterilisatie als een alternatief voor de huidge wijze van castratie in de varkenshouderij'

2004

Uitgebracht

Onderwerp

16-12-2004

RDA Zienswijze 'Verkenning van de toekomstperspectieven voor agroproductieparken in Nederland'

10-12-2004

RDA Zienswijze 'Strategieën om te komen tot een opsporing van besmettelijke, aangifteplichtige dierziekten'

15-07-2004

RDA Zienswijze 'Bestialiteit'

10-05-2004

RDA Zienswijze 'Negatief-en positieflijst voor vissen, reptielen en amfibieën' (ter invulling van Art. 33 van de GWWD)

16-03-2004

RDA Zienswijze 'Herinrichting van het distributie- en kanalisatiesysteem van diergeneesmiddelen in Nederland'

01-01-2004

RDA Zienswijze 'Dierziektebeleid met draagvlak, de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten' (deel 2)

2003

Uitgebracht

Onderwerp

11-12-2003

RDA Zienswijze 'Dierziektebeleid met draagvlak, de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten' (deel 1)

01-11-2003

RDA Zienswijze 'Negatief- en positieflijst voor zoogdieren en vogels ter invulling van Art. 33 van de GWWD'

01-09-2003

RDA Zienswijze 'Het doden van drachtige grote landbouwhuisdieren'

10-05-2003

RDA Zienswijze 'Zorgen voor je paard'

01-05-2003

RDA Zienswijze 'Criteria voor dodingsmethoden voor paling en meerval'

06-03-2003

RDA Zienswijze 'Hobbydieren en de bestrijding van aangifteplichtige dierziekten'

03-03-2003

RDA Zienswijze 'Mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij'

29-01-2003

RDA Zienswijze Reactie op protocol gestrande grote zeezoogdieren

05-01-2003

RDA Zienswijze 'Wet- en regelgeving omtrent hobbydieren'

2002

Uitgebracht

Onderwerp

01-12-2002

RDA Zienswijze 'Een toetsingskader voor aanwijzing van nieuwe voor productie te houden vissoorten'

29-11-2002

Aanwezigheid dierenarts bij wedstrijden met dieren

23-09-2002

RDA Zienswijze 'Plan van aanpak van CatFancy voor de bestrijding van aangeboren afwijkingen bij katten'

01-06-2002

RDA Zienswijze 'Fokken met recreatiedieren' (deel 1)

2001

Uitgebracht

Onderwerp

20-12-2001

RDA Zienswijze Aanpassing van het Ingrepenbesluit

26-06-2001

RDA Zienswijze Integrale Nota Biotechnologie van de Ministeries LNV, VWS, OC&W, EZ, VROM

24-04-2001

RDA Zienswijze Diertransporten

27-02-2001

RDA Zienswijze 'Agroproductieparken: Perspectieven en dilemma’s van het InnovatieNetwerk'

27-02-2001

RDA Zienswijze Agroproductieparken

2000

Uitgebracht

Onderwerp

29-12-2000

RDA Zienswijze op rapport KNMvD 'Massaal doden en destrueren van gezonde dieren in het kader van dierziektebestrijding'

19-12-2000

RDA Zienswijze Ingrepenbesluit: aflopende overgangstermijnen

14-11-2000

RDA Zienswijze 'Minimum welzijnseisen tijdens bestrijdingscampagnes'

29-08-2000

RDA Zienswijze 'huisvestings- en verzorgingsnormen van kalkoenen'

31-10-2000

RDA Zienswijze Europese handel in (CITES en niet-CITES) vogels en gezelschapsdieren

25-04-2000

RDA Zienswijze 'Conceptregeling tot wijziging van de RVV-tarieven'

25-04-2000

RDA Zienswijze Leidraad Grote Grazers

25-04-2000

RDA Zienswijze op het maatregelenpakket Mond- en Klauwzeer van de Directeur VVM (januari 2000)

25-04-2000

RDA Zienswijze 'Het beleidsvoornemen diervoeder'

09-02-2000

RDA Zienswijze op het rapport 'Evaluatie Besluit Biotechnologie bij Dieren' van het Informatie- en Kennis-Centrum Landbouw (IKC-L)

1999

Uitgebracht

Onderwerp

21-12-1999

Vrijstellingsregeling sledehondensport

21-12-1999

De Raad onderschrijft het standpunt van de KNMvD inzake de castratie van varkens

21-12-1999

LNV Draaiboek Klassieke Varkenspest (versie 1 en 2 Maart 1999)

01-12-1999

Te houden recreatiedieren

21-09-1999

RDA Zienswijze Castratie van varkens: doen of laten?

31-08-1999

Dierziektebestrijding in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD)

01-08-1999

Wintersterfte Oostvaardersplassen ’98-’99

08-07-1999

Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten

29-06-1999

Beleidsmaatregelen mond- en klauwzeer (MKZ)

29-04-1999

Eindevaluatierapport Demonstratieproject welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen

27-04-1999

RDA Zienswijze Welzijn van productiedieren

17-04-1999

Besluit welzijn productiedieren

01-04-1999

Streefbeeld huisvesting en verzorging van vleeskuikens

09-03-1999

Wijziging van de Regeling agressieve dieren (RAD)

15-02-1999

Europese Commissie inzake de inrichtingseisen voor zeeschepen voor vervoer van vee

1998

Uitgebracht

Onderwerp

01-10-1998

RDA Zienswijze Antibioticumgebruik in de veehouderij

01-10-1998

Het Rapport “Antimicrobiële groeibevorderaars” van de Gezondheidsraad

10-09-1998

Ontwerp- Loopvogelbesluit

25-08-1998

Huisvesting vleeskuikenouderdieren

25-08-1998

Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

25-08-1998

Varkenstransporten

25-08-1998

Fokken met recreatiedieren

25-02-1998

Beleidsvoorstel 'Wedstrijden met dieren'

24-02-1998

Terugdringen routinematig toepassen van de keizersnede in de vleesveehouderij

1997

Uitgebracht

Onderwerp

16-12-1997

Honden- en Kattenbesluit

16-12-1997

Klonen van dieren

16-12-1997

Dierziektedraaiboeken, BSE

16-12-1997

Welzijnsproblematiek in de bedrijfsmatige konijnenhouderij

26-11-1997

Wijziging Varkensbesluit

28-10-1997

Het doden van dieren

28-10-1997

Het houden van diersoorten

18-10-1997

Het doden van dieren

22-06-1997

Draaiboeken besmettelijke dierziekten (MKZ en NCD/AI)

14-06-1997

Doden van vissen

01-05-1997

Het toetsen van biotechnologische handelingen bij dieren

27-04-1999

Beleidsbesluit diergezondheid

01-04-1997

Doden van jonge biggen tijdens de (heersende) uitbraak van Klassieke Varkenspest

25-02-1997

RDA Zienswijze routinematige keizersneden bij vleeskoeien

25-02-1997

Terugdringen routinematig toepassen van keizersnede in de vleesveehouderij

01-02-1997

Inachtnemen dierenwelzijn, huisvestingsonderzoek in de veehouderij

1996

Uitgebracht

Onderwerp

17-12-1996

Bedrijfscontrole varkensziekten

17-12-1996

RDA Zienswijze Rapport Gezondheid en Welzijn grote grazers in natuurgebieden (VBN)

29-10-1996

Streefbeeld huisvesting en verzorging van runderen ouder dan zes maanden

29-10-1996

Het bedrijfsmatig houden van chinchilla's

29-10-1996

Doden van dieren

29-10-1996

Streefbeeld huisvesting en verzorging vleeskuikenouderdieren

10-10-1996

Grote Grazers in natuurgebieden: RDA en RNB vergeleken

26-06-1996

Vrijstellingsregeling sledehondensport

25-06-1996

Project vitale vleeskuikens: Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE).

01-05-1996

Besluit Dierenvervoer

27-02-1996

RDA Zienswijze op rapport 'Welzijn van Kalveren'

01-06-1996

Oostvaardersplassen

26-02-1996

Biotechnologie: toediening van stoffen aan dieren

1995

Uitgebracht

Onderwerp

19-12-1995

RDA Zienswijze Taken en verantwoordelijkheden voor diergezondheid in de veehouderij en de agroproductieketens

19-12-1995

Draaiboeken voor dierziekten

19-12-1995

Ritueel slachten

31-10-1995

Keuring en handel dierlijke producten

27-06-1995

Vrijstellingsregeling dierenvervoer

27-06-1995

Retourzendingen van levende dieren

25-04-1995

Varkensvloeren

24-04-1995

RDA Zienswijze op ontwerp-Besluit 'Voor productie te houden dieren'