RDA Zienswijze 'Herinrichting van het distributie- en kanalisatiesysteem van diergeneesmiddelen in Nederland'

Naar aanleiding van de discussie over a) de herziening van de Europese regelgeving betreffende diergeneesmiddelen, b) de uitgangspunten van het regeerakkoord (deregulering en meer verantwoordelijkheid leggen bij de sectoren in de samenleving) en c) de wensen die er leven in de samenleving als het gaat om het toepassen van bepaalde diergeneesmiddelen adviseert de Raad hoe het distributie- en kanalisatiesysteem van diergeneesmiddelen in Nederland het beste kan worden (her)ingericht.