254 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

RDA Zienswijze 'De ontpopping van de insectensector'

Steeds meer partijen, van investeerders tot consumenten, raken betrokken bij de grootschalige productie van insecten. Dat roept...

Zienswijze | 04-06-2018

Deel II Welzijn van Paarden op paardenmarkten

Publicatie | 23-05-2018

RDA Raadsvergadering

Bijgaand treft u het verslag van de Raadsvergadering van 10 januari 2018

Verslag | 03-05-2018

Vaarkamplezing 2018 Dieren als voedsel: 'Who Cares?'

Bij de derde Vaarkamplezing, gehouden op 18 januari 2018, kwam een drietal sprekers aan het woord die ieder vanuit eigen...

Zienswijze | 18-04-2018

Welzijn van vissen verdient meer aandacht van overheid en andere betrokken partijen

Het welzijn van vissen verdient meer aandacht dan het tot nu toe krijgt. In de omgang met vissen moet bewuster rekening worden...

Zienswijze | 07-03-2018

Verslag rondetafelgesprek verspreiden van kennis over welzijn van dieren

Zoveel hoofden zoveel zinnen, dat had op 4 november in Baarn wel het motto kunnen zijn van de rondetafelconferentie over...

Publicatie | 27-12-2017

Uitnodiging 3e Vaarkamplezing Marjolijn Sonnema, Directeur-generaal Agro en Natuur (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Dieren spelen een belangrijk rol in de (internationale) voedselvoorziening. Wat zijn de belangrijkste dilemma’s bij dieren als...

Brief | 15-12-2017

RDA Zienswijze Wegen van Welzijn van dieren in de natuur

Regelmatig zijn er in ons land discussies over de positie van dieren in de natuur en de verantwoordelijkheid van de samenleving...

Zienswijze | 09-11-2017

Startdocument Ruimings- en Vaccinatiebeleid

Gezien de aanhoudende maatschappelijke discussie op het gebied van het Nederlandse ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken...

Publicatie | 02-11-2017

Startnotitie Internationaal Beleid Dierenwelzijn

De Raad heeft geconstateerd dat de internationale component in het denken over dieren steeds belangrijker wordt.

Publicatie | 02-10-2017