Persoonsgegevens die u opgeeft op de site worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens rda.nl gebruikt en waarvoor.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruiken wij uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures. De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

rda.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zie ook

Autoriteit Persoonsgegevens

Verantwoordelijk,

Raad voor Dierenaangelegenheden