Tweets @@Dierenraad

RDA @Dierenraad

Vandaag praat de #TweedeKamer met minister @carolaschouten van @minlnv over de RDA-Zienswijze 'De ontpopping van de insectensector'. Kamervragen gingen over o.a. ethische aspecten en belemmeringen die de sector ondervindt rijksoverheid.nl/documenten/kam… pic.twitter.com/tAxvqoiJjX

8 dagen geleden
RDA @Dierenraad

De RDA-zienswijze dat dierproeven met landbouwhuisdieren zoveel mogelijk moeten bijdragen aan fundamentele verbeteringen in de veehouderij en niet aan symptoombestrijding wordt besproken in het AO met @carolaschouten op 11 april a.s. tweedekamer.nl/debat_en_verga… pic.twitter.com/AaN147fFZ0

15 dagen geleden
RDA @Dierenraad

Minister @carolaschouten neemt aanbevelingen @Dierenraad over #dierziekten ter harte. rijksoverheid.nl/documenten/kam… 'Investeer in communicatie en betrokkenheid - ook als er geen uitbraak is', betoogde voorzitter Jan Staman op RDA-weblog rda.nl/nieuws/weblogs… pic.twitter.com/OkfDhUiDBU

21 dagen geleden
Volg @@Dierenraad

Sociale media