Tweets @@Dierenraad

RDA @Dierenraad

@Gerbijl @xxmiekewxx @MerlotVine @HaroldHofstra @PS_Flevoland @NEWSOVP @staatsbosbeheer Het laatste Rda advies ging over welzijn bij herplaatsen, niet over anticonceptie. Diverse mensen hebben geholpen met zienswijze over vangen en lange afstand transport. Intense afweging, maar als het besluit is dat er minder edelherten moeten komen, dan voorkeur voor afschot

16 uur geleden
RDA @Dierenraad

@Gerbijl @xxmiekewxx @MerlotVine @HaroldHofstra @PS_Flevoland @NEWSOVP @staatsbosbeheer De Rda kent leden zowel vanuit praktijk als uit wetenschap. Daarbij wordt informatie ingewonnen van anderen. Vervolgens wordt daar uitgebreid over gesproken. Het advies is namens alle (bijna 40) leden. Kamergeleerden die alleen vanachter de computer werken zullen nooit lid zijn.

1 dag geleden
RDA @Dierenraad

Gefeliciteerd RDA lid @jwerisman met de bestorming van @trouw #duurzame100 ! #Kringlooplandbouw #dierenwelzijn #duurzaam

8 dagen geleden
Volg @@Dierenraad

Sociale media