Staat van het Dier

Over Staat van het Dier

De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. We bewegen naar een nieuw verbond tussen mensen en dieren. (Staat van het Dier, 2019)

In 2018 hield de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) de eerste nationale publieksenquête Staat van het Dier, bedoeld om te peilen hoe mensen kijken naar en omgaan met dieren. Elke vier jaar herhalen we hem, om zo ontwikkelingen en trends te kunnen analyseren. De resultaten dienen onder meer als input voor de nieuwe meerjarenagenda van de RDA. In 2022 werd de nieuwe enquête afgenomen. De resultaten zijn te vinden in Staat van het Dier 2024

Op en via deze pagina leest u meer over Staat van het Dier.