RDA Zienswijze 'I&R hobbydieren/definitie gezelschapsdieren'

De Raad voor Dierenaangelegenheden werkt in dit advies de vraag uit of een sluitende en bruikbare Identificatie & Registratie regeling voor hobbydierhouders een rol kan spelen bij de problematiek van hobbydieren bij een uitbraak van een zeer besmettelijke dierziekte. Daarnaast wordt er een bruikbare definitie voor de categorie gezelschapsdieren geformuleerd.