RDA Zienswijze 'Agroproductieparken: Perspectieven en dilemma’s van het InnovatieNetwerk'

De Raad onderschrijft de uitgangspunten voor het concept Deltapark, maar acht de uitkomsten van de voorstudie naar dit concept minder geslaagd.