Beleidsvoorstel 'Wedstrijden met dieren'

Reactie van de Raad op het beleidsvoorstel “Wedstrijden met dieren”, van het Ministerie van LNV.