RDA Zienswijze 'Farm animal welfare - Trade liberalisation and globalisation'

Dit advies gaat in op het spanningsveld tussen de toenemende liberalisering en globalisering en het behouden en bevorderen van het welzijn van productiedieren.