Reactie Raad op richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen

Het rapport “Welzijn circusdieren – richtlijnen voor het houden en laten optreden van dieren in circussen” is door de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) ter toetsing aan de Raad voorgelegd. Daarbij heeft de VNCO de Raad verzocht zich ook uit te spreken over de mogelijkheden voor implementatie en handhaving van de richtlijnen.