RDA Zienswijze 'Dierziektebeleid met draagvlak, de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten' (deel 2)

Verdere onderbouwing van RDA advies 2003/08 (deel 1). Deze gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de Raad voor het Landelijk Gebied gaat in op het maatschappelijk draagvlak voor het beleid aangaande de bestijding van zeer besmettelijke dierziekten (Lijst A ziekten). De aanleiding daarvoor werd gevormd door drie grote uitbraken van varkenspest (KVP), mond- en klauwzeer (MKZ) en vogelpest (AI).