RDA Zienswijze Wegen van Welzijn van dieren in de natuur

Regelmatig zijn er in ons land discussies over de positie van dieren in de natuur en de verantwoordelijkheid van de samenleving voor hun welzijn. Het kan dan gaan over een wolf die onze oostgrens passeert, een oehoe die het op voorbijgangers heeft gemunt, weidevogels die hun jongen nog maar mondjesmaat grootgebracht krijgen of om runderen en grootwild in de Amsterdamse Waterleidingduinen of de Oostvaardersplassen.

Beeld: ©Sam Hobson

Omgang met dieren in de natuur

De Raad voor Dierenaangelegenheden hecht groot belang aan een samenhangende, wetenschappelijk onderbouwde en voor ieder duidelijke omgang met dieren in de natuur. Daarom heeft hij in 2012 in de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen een afwegingskader gepubliceerd om als geleide te dienen bij beslissingen rond niet-gehouden dieren. Omdat zowel het dierbeleid als het natuurbeleid een zeer breed blikveld heeft, zag de Raad aanleiding om de praktische toepasbaarheid van het afwegingskader te verkennen bij enkele diersoorten. Dat is gebeurd in de zienswijze die u hierbij aantreft.