Jaarverslag 2017 Raad voor Dierenaangelegenheden

Het jaar 2017 was voor de Raad voor Dierenaangelegenheden opnieuw productief. Er zijn vier zienswijzen voortgebracht op het gebied van hoog-risicohonden, paardenmarkten, bevorderen van dierenwelzijn via de markt en dieren in de vrije natuur.

RDA Jaarverslag 2017

En verder

De Raad voor Kinderen is voor het eerst bijeen geweest. Er is een rondetafelconferentie over kennisverspreiding dierenwelzijn georganiseerd, met deelnemers uit een brede kring van steakholders en resulterend in praktisch afspraken over hoe dit initiatief te vervolgen.

Denkkader

Intern is veel werk verzet om tot een helder en eenduidig denkkader te komen dat als houvast kan dienen om het denken en de communicatie over dierenwelzijn zo doelmatig mogelijk te laten zijn.

Dit en meer lees u in bijgaand jaarverslag.