RDA Zienswijze Dierenwelzijn te Koop!

Volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gaat marktwerking rond dierenwelzijn niet snel genoeg. Dit heeft nadelige gevolgen voor zowel de dieren in de Nederlandse veehouderij als de Nederlandse economie. De zienswijze ‘Dierenwelzijn te koop!’ belicht de barrières bij marktwerking rond dierenwelzijn en doet aanbevelingen voor de rol van de overheid.

Interventies

De Raad schat in dat er rond dierenwelzijn nog steeds sprake is van een onbenut marktpotentieel in Nederland. Daarnaast kan verhoging van het dierenwelzijn in de Nederlandse veehouderij een manier zijn om de sector internationaal onderscheidend en winstgevend te positioneren. Een versnellingsslag is nodig volgens de Raad, zowel met het oog op de dieren in de Nederlandse veehouderij als de Nederlandse economie. De rol van de overheid bij marktwerking rond dierenwelzijn is beperkt; alleen in het geval van marktimperfecties ligt overheidsingrijpen voor de hand. Welke interventies precies effectief zijn, hangt af van de barrières die marktwerking rond dierenwelzijn in de weg staan. Reden voor de Raad om deze onder de loep te nemen.

Misleiding

De RDA ziet barrières aan de vraag- en aanbodzijde van de markt en bij de overheid zelf. Om de vraag naar producten met meer dierenwelzijn te stimuleren moet de wettelijke basis voor transparantie van keurmerken, claims en fabriekslogo’s over dierenwelzijn worden versterkt. Zo kunnen consumenten worden beschermd tegen misleiding over het dierenwelzijnsniveau van producten. Ter stimulering van het aanbod is het aan de overheid om ketenprestaties te stimuleren door bedrijven uit te dagen tot (financieel) leiderschap, platforms voor samenwerking te bieden en de regie te voeren zodat ‘het zand uit de machine wordt gehaald’.