RDA Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld (volledig rapport)

Deze zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is voorbereid door een forum bestaande uit de raadsleden dr. ing. H. Hopster, J. Th. de Jongh, drs. H.M. van Veen en dr. ir. J.W.G.M. Swinkels (voorzitter). Ter voorbereiding op deze zienswijze is het forum zesmaal bijeen geweest. Het forum is bij zijn werkzaamheden ondersteund door secretaris ir. M.H.W. Schakenraad en adjunct-secretaris ir. drs. G.H.M. Vossebeld van het RDA-team.

De RDA heeft bij het opstellen van deze zienswijze gebruik gemaakt van beschikbare literatuur en kennis van onder meer de Hondenbescherming, de Dierenbescherming, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research, Raad van Beheer, World Veterinary Association, gemeenten, opvangcentra, het Ministerie van Economische Zaken, een advocatenkantoor en een verzekeringsmaatschappij. Ook is informatie verkregen via symposia, hondenshows, landelijke en regionale pers en uit gesprekken met fokkers en hondeneigenaren.

De voorliggende zienswijze is een gevraagde zienswijze van de RDA.