RDA Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld (publieksversie)

In 2013 heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden een zienswijze uitgebracht over de manier waarop onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders kan worden tegengegaan. Sindsdien zijn honden en katten als diersoort op de positieflijst voor huisdieren geplaatst. In het besluit Houders van dieren zijn voorwaarden vastgelegd voor het houden van honden als huisdier. Deze zijn echter niet voldoende gebleken om ernstige bijtincidenten te voorkomen.

Daarom, en omdat de maatschappelijke onrust over bijtincidenten met honden intussen eerder is toe- dan afgenomen, heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Raad gevraagd om een nieuwe zienswijze. Deze zienswijze, waarvan de voorliggende publicatie een beknopte samenvatting geeft, is toegespitst op het bijtgedrag van hoog-risico honden: kunnen deze van andere honden worden onderscheiden en met welke voorschriften voor deze categorie kan het risico van bijtincidenten verder worden beperkt? Voor deze zienswijze heeft de Raad advies ingewonnen bij verschillende experts en organisaties waaronder de Hondenbescherming, de gemeentens Rotterdam en Assen en de Faculteit Diergeneeskunde. De Raad hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ernstige bijtincidenten met honden.

Den Haag, 21 februari 2017