RDA Zienswijze 'Plan van aanpak van CatFancy voor de bestrijding van aangeboren afwijkingen bij katten'

Het door CatFancy opgestelde Plan van Aanpak voor de bestrijding van schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten is ter beoordeling aan de Raad voor Dierenaangelegenheden voorgelegd.