RDA Zienswijze 'Immunosterilisatie als een alternatief voor de huidge wijze van castratie in de varkenshouderij'

In dit advies wordt in gegaan op de vraag of immunosterilisatie een geschikt alternatief is voor de huidige wijze van het castreren (chirurgisch, onverdoofd) van voor productiedoeleinden gehouden varkens.