Het doden van dieren

Reactie op het voorstel voor invulling van Art. 43 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD): de Raad kan in grote lijnen instemmen met het voorgestelde afwegingskader en met de daaraan gegeven invulling, maar heeft een aantal duidelijke kanttekeningen daarbij. De in het voorstel aangebrachte scheiding tussen de afwegingen bij het doden van productiedieren en van gezelschapsdieren is minder absoluut dan het voorstel aangeeft.