Honden- en Kattenbesluit

Advies over het ontwerp- Honden- en Kattenbesluit. De Raad constateert dat met het ontwerp-Besluit een belangrijke stap vooruit wordt gemaakt ten opzichte van het Honden- en Kattenbesluit 1981 in de regelgeving betreffende het bedrijfsmatig omgaan met honden en katten. Daarnaast doet de Raad enkele aanbevelingen.