Besluit welzijn productiedieren

De gezichtspunten van de Raad voor Dierenaangelegenheden aanzien van het ontwerp-Besluit welzijn productiedieren. Op verzoek van de minister van LNV.