RDA Zienswijze Identificatie en registratie voor honden en katten

Op verzoek van de Minister van LNV heeft de Raad aangegeven op welke wijze Identificatie & Registratie van belang is voor de bestrijding van zoönosen en bij het aansturen van het fokbeleid voor honden en katten.