Inventarisatie Welzijn dieren

De Raad heeft in de verschillende dierhouderijsectoren geïnventariseerd wat men verstaat onder dierenwelzijn en hoe men vindt dat de dierenwelzijnstatus op het gemiddelde bedrijf in die sector is. Naar aanleiding van de inventarisatie waarschuwt de Raad voor Babylonische spraakverwarringen. De Raad zal vervolgonderzoek doen.