Het houden van diersoorten

Brief aan het Ministerie van LNV waarin de Raad zijn zorgen uitspreekt over de relatie tussen Art. 33 (te houden diersoorten) en Art. 34 (voor productie te houden diersoorten) van de GWWD, en verschillende oplossingsmogelijkheden adviseert.