RDA Zienswijze Mens-dier en dier-dier overdraagbare ziekten door nauwer contact tussen stad en platteland

Er worden in het landelijk gebied en op boerderijen steeds meer activiteiten ontwikkeld waardoor stads- en dorpsbevolking vaker in contact komen met de agrarische sector. Bij die activiteiten brengen de bezoekers soms hun huisdieren mee, vooral honden en katten. Onbewust kunnen de bezoekers en hun dieren overdraagbare ziekten meenemen naar of van de boerderij. Het doel van dit advies is om aan te geven welke gezondheidsrisico’s deze activiteiten met zich mee kunnen brengen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.