RDA Zienswijze One Health een afwegingskader voor beleidsbeslissingen (Publieksversie)

Het One Health-concept, dat de samenhang benadrukt tussen de gezondheid van mensen, dieren en het ecosysteem, wint terrein in de publieke discussie. Daarbij spelen het steeds vaker optreden van antimicrobiële resistentie en de toegenomen aandacht voor zoönosen een rol. Inmiddels is er brede erkenning van de noodzaak om een geïntegreerde benadering te kiezen van welzijn inclusief gezondheid van mens, dier en ecosysteem.

Gestructureerd en samenhangend afwegingskader

De Raad voor Dierenaangelegenhedenheeft de behoefte opgemerkt om beleidsbeslissingen rond One Health inzichtelijk te kunnen maken door een gestructureerd en samenhangend afwegingskader te gebruiken. Met behulp van een eerder door de raad geïntroduceerd kader krijgen alle overwegingen rond de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een plaats in de afweging, op een voor iedereen begrijpelijke manier. Deze zienswijze geeft inzicht in de onderdelen waaruit het afwegingskader One Health volgens de raad is opgebouwd en in de waarden waarmee rekening moet worden gehouden. Het gewicht dat uiteindelijk aan die waarden wordt toegekend, blijft hier buiten de uitwerking van het afwegingskader omdat het daarbij om een keuze gaat die door de beleidsverantwoordelijken moet worden gemaakt. De zienswijze laat wel zien welke gevolgen verschillen in de toekenning van waarden kunnen hebben.