Jaarverslag 2016 Raad voor Dierenaangelegenheden

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft een bijzonder productief jaar achter de rug.

RDA Jaarverslag 2016

Zienswijzen vinden de weg

Er is werk gemaakt van het voornemen dat werd uitgesproken na het overlijden van onze voormalige voorzitter Frauke Ohl in januari 2016: ‘We gaan door op de ingeslagen weg’. Dat heeft geleid tot zienswijzen over antibiotica in de veehouderij, fokkerij en voortplantingstechnieken, productiedieren, zwerfkatten en vang- en dodingsmiddelen voor vogels. Al deze zienswijzen hebben hun weg gevonden naar het beleid, de Tweede Kamer en de betrokken maatschappelijke partijen.