RDA Zienswijze 'Vat op de zwerfkat'

De kat is in ons land het enige huisdier dat vrijwel onbeperkte bewegingsvrijheid heeft buiten het huis en het erf van zijn eigenaar. Dat brengt mee dat er naast de gehouden huiskatten een omvangrijke populatie is ontstaan van zwerfkatten.

Problematiek beheersen en verkleinen

Dit kan overlast veroorzaken en het risico meebrengen van overdraagbare infecties en gezondheidsproblemen bij de mens en bij dieren. Met name dit laatste punt vindt de Raad in het onderzoek tot nu toe onderbelicht en daarom heeft hij de voorliggende zienswijze over deze problematiek opgesteld en aanbevelingen gedaan over hoe de problematiek beheerst en verkleind kan worden: vat op de zwerfkat. De Raad is zich bewust van de sterke betrokkenheid van veel mensen bij het wel en wee van katten, en dus ook van de reacties die het aanroeren van gezondheidsrisico’s en mogelijke maatregelen kan veroorzaken. De zienswijze is opgesteld vanuit het streven om met inzet van katteneigenaren en betrokken partijen problemen te beheersen en te doen verkleinen. Juist daarmee denkt de Raad een negatieve stemming ten aanzien van katten te kunnen voorkomen.