RDA Zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken (Volledige rapport)

Ethische vraagstukken met betrekking op fokkerij en voortplantingstechnieken blijven onverminderd actueel. Sinds de eerste publicatie van de Raad in 2010 zijn er nieuwe technieken ontwikkeld die toegepast kunnen worden in de fokkerij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gene-editing, een veelbelovende genetische techniek die felle reacties uitlokt van voor- en tegenstanders. Ook zijn diverse partijen aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit de vorige zienswijze waaronder het door de Raad geïntroduceerde Afwegingskader fokkerij en voortplantingstechnieken.

Blijven investeren

Het is belangrijk om te blijven investeren in een zorgvuldige, consistente afweging en besluitvorming bij keuzes die gemaakt worden in de fokkerij. Nog meer dan voorheen ligt er voor het fokkerijbedrijfsleven de uitdaging om transparant te zijn naar de maatschappij over haar afwegingen en keuzes. Voor de overheid is hierbij de taak weggelegd om de wettelijke randvoorwaarden goed te regelen en ondersteunend te zijn bij deze afweging. Het Afwegingskader van Raad biedt hier een handvat voor. De RDA hoopt dat deze zienswijze bijdraagt aan een zorgvuldige discussie waarin plaats is voor ratio én emotie.