Het bedrijfsmatig houden van chinchilla's

De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert de Minister af te zien van het voornemen een definitief standpunt in te nemen omtrent het voor productie houden van chinchilla's: een definitief antwoord op de vraag of chinchilla's zonder onaanvaardbare welzijnsproblemen bedrijfsmatig kunnen worden gehouden is namelijk nog niet te geven.