RDA Zienswijze op ontwerp-Besluit 'Voor productie te houden dieren'

Advies aan de Minister van LNV met betrekking tot het ontwerp-Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren. De Raad onderschrijft de uitgangspunten van het ontwerp-Besluit, maar plaatst een aantal algemene kanttekeningen bij de verdere uitwerking: ten eerste zou de Raad ook beschreven willen zien hoe diersoorten van de lijst afgevoerd kunnen worden. Ten tweede wijst de Raad op de problematiek rondom de kruisingen en hybriden. Ten derde heeft de Raad vragen over de aangewezen lagere diersoorten. Ten vierde gaat de Raad in op de problematiek rond de struisvogelachtigen en als laatste algemene punt gaat de Raad in op het voor productie houden van niet-gedomesticeerde diersoorten. Daarnaast heeft de Raad nog een aantal opmerkingen van meer specifieke aard, die uitsluitend betrekking hebben op de verschillende klassen dieren.