RDA, Zienswijze 'Fokken met recreatiedieren' (deel 2)

Dit advies is een vervolg op advies 2002/03.
Om als overheid regels te kunnen stellen voor het fokken van recreatiedieren, gebaseerd op Art. 55 van de GWWG bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden een advies uit met de volgende vijf onderdelen: criteria om welzijnsbeperkingen te kunnen vaststellen, een groslijst van schadelijke erfelijke kenmerken, informatie over kenmerken in de groslijst, prioriteitsvolgorde bij de groslijst en tot slot mogelijke maatregelen ter bestrijding van het probleem.