RDA Zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken (Publieksversie)

Fokkerij en voortplantingstechnieken staan middenin de publieke en politieke aandacht. De technische ontwikkelingen gaan heel snel. De vraagstukken die met die ontwikkelingen gepaard gaan, zijn niet minder belangrijk geworden sinds de Raad voor Dierenaangelegenheden in 2010 zijn zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken publiceerde.

Het afwegingskader voor ethische vraagstukken dat daarin werd gepresenteerd, is in overeenstemming met een van de aanbevelingen in die zienswijze, in ‘proefpolders’ getoetst op praktische bruikbaarheid en effectiviteit. De Initiatiefgroep Duurzame Fokkerij heeft die taak op zich genomen

Dat alles was voor de Raad aanleiding om te onderzoeken of het toenmalige afwegingskader en de aanbevelingen nog steeds actueel en volledig zijn. Het resultaat is neergelegd in een nieuwe zienswijze, welke in februari 2016 is aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, en bondig weergegeven in deze voor een groter publiek bedoelde samenvatting.