Eindevaluatierapport Demonstratieproject welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen

Advies op verzoek van de minister van LNV. Maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn in de veehouderij moeten volgens de Raad enerzijds liggen op het terrein dat in het rapport wordt aangeduid als "het ervoor zorgen dat de balans van voor- en nadelen vaker uitvalt in het voordeel van welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen", anderzijds op het terrein van voorlichting, opleiding en opvoeding.