Varkenstransporten

Zienswijze van de Raad over de beladingsgraad tijdens transport van varkens over afstanden korter dan 50 kilometer.