RDA Zienswijze problematiek van 'Wrak vee'

Wrak vee wordt in de Nederlandse regelgeving gedefinieerd als ’vee dat meer dan licht ziek dan wel meer dan licht gewond is’. Het advies is er op gericht om via preventie het probleem van wrak vee zoveel mogelijk te voorkomen en om, als een dier toch wrak is (geworden), het lijden zoveel mogelijk te beperken.