RDA Zienswijze Reactie op protocol gestrande grote zeezoogdieren

Op verzoek van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de Raad het door haar opgestelde protocol voor gestrande grote zeezoogdieren besproken. Deze verkorte zienswijze bevat de belangrijkste bevindingen van de Raad. Op verzoek van de staatssecretaris doet de Raad tevens enkele aanbevelingen voor een volgende versie van het protocol.