Keuring en handel dierlijke producten

Een advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij met betrekking tot een conceptwijziging van de Regeling keuring en handel dierlijke producten: de Raad heeft grote moeite met het door de pluimveehouder zelf laten bemonsteren van water en voer in het kader van de controle op wachttijden voor diergeneesmiddelen.