Vrijstellingsregeling dierenvervoer

De Raad stemt in met de conceptregeling, maar heeft wel enkele inhoudelijke vragen. De Raad vraagt onder andere om een duidelijk vastgelegde definitie van "meer dan licht ziek of meer dan licht gewond vee".