Terugdringen routinematig toepassen van keizersnede in de vleesveehouderij

De Raad oordeelt dat het Plan van Aanpak als ontoereikend moet worden beschouwd. Het lijkt de Raad geen begaanbare weg om de Federatie om een verdergaand Plan van Aanpak te vragen. De Raad heeft daarom besloten om zelf voorstellen te ontwikkelen voor het terugdringen van de toepassing van de keizersnede bij vleesvee.