RDA Zienswijze op rapport 'Welzijn van Kalveren'

Ongevraagd advies aan de minister van LNV naar aanleiding van het Rapport Welzijn van Kalveren van het Wetenschappelijk Veterinair Comité van de Europese Commissie: de Raad is van mening dat het Rapport van het Wetenschappelijk Veterinair Comité een nauwkeurig, volledig, breed en helder overzicht geeft van het onderzoek dat op het punt van het Welzijn van kalveren is verricht. Daar staat tegenover dat sommige conclusies van het Rapport onvoldoende onderbouwd lijken door de aangedragen onderzoekgegevens. De Raad is van mening dat regelgeving die op die conclusies is gebaseerd, zonder nadere analyse van de aangehaalde wetenschappelijke literatuur de noodzakelijke argumentatie ontbeert.