RDA Zienswijze 'Het houden van potientieel gevaarlijke diersoorten als gezelschapsdier'

In dit advies heeft de Raad geïnventariseerd welke dieren als gevaarlijk moeten worden aangemerkt, wat de huidige situatie is met betrekking tot het houden van gevaarlijke dieren als gezelschapsdier en hoe een en ander in het buitenland is geregeld.