RDA Zienswijze Richtsnoer Ganzendoden

Op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Raad de verschillende methoden om wilde ganzen te doden met elkaar vergeleken en een inschatting gemaakt welke dodingmethoden het meest aanvaardbaar zijn. De Raad doet geen uitspraak over de aanvaardbaarheid van doden an sich. De zienswijze heeft ook geen betrekking op alternatieven voor doden.