Welzijnsproblematiek in de bedrijfsmatige konijnenhouderij

De Raad geeft in dit rapport, op basis van bestaande wetenschappelijke kennis, een overzicht van de welzijnsproblematiek in de bedrijfsmatige konijnenhouderij. Naast het signaleren van de welzijnsproblematiek worden in het rapport in een aantal gevallen mogelijkheden tot verbeteringen of aanpassingen van huisvestingssystemen voorgesteld die de problematiek kunnen verminderen.