Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten

De zienswijze (RDA.1999.14) van de Raad betreffende het ontwerp- Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten, op verzoek van de staatssecretaris van LNV.