RDA Zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

In 2012 bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk gewogen uit. 

De maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van dieren in de natuur neemt toe en tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verplaatst van het Rijk naar de provincies. Om de makers en uitvoerders van natuurbeleid te ondersteunen biedt de Raad handreikingen voor een consistente en goed onderbouwde manier om onze verantwoordelijkheden jegens dieren in de natuurlijke omgeving vorm te geven. Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren.