RDA Zienswijze op het rapport 'Evaluatie Besluit Biotechnologie bij Dieren' van het Informatie- en Kennis-Centrum Landbouw (IKC-L)

Reactie op het rapport van het IKC-L. De Raad is van oordeel, dat dit Evaluatierapport gedegen informatie levert ten behoeve van de discussie over de toelaatbaarheid van biotechnologische handelingen bij dieren. De Raad, zij het met uitzondering van de vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, is voorts van oordeel dat het Evaluatierapport door het IKC-L met de vereiste zorgvuldigheid en objectiviteit is vervaardigd.