RDA Zienswijze De mens Centraal?

In samenwerking met het Centrum voor Ethiek in Gezondheidszorg (CeG) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) is deze Essaybundel tot stand gekomen. "In hoeverre moet het humane gezondheidsbeleid meer dan nu rekening houden met de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder?" is de centrale vraag van deze bundel. Tien essayisten, waaronder leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden hebben zich elk vanuit hun eigen expertise over deze vraag gebogen. De regie was in handen van de RDA, het CeG en de RLI. Op 5 april 2012 is de Essaybundel aangeboden aan Louise Fresco.