RDA Zienswijze Europese handel in (CITES en niet-CITES) vogels en gezelschapsdieren

De Raad onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport. Naar de mening van de Raad zouden deze aanbevelingen zelfs harder geformuleerd moeten worden. De risico’s die, met name in de pluimveesector, gelopen worden door “ondeugdelijke” import van dieren uit derde landen zijn onaanvaardbaar groot. Derhalve dringt de Raad aan op aangescherpte regels voor de controle aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Deze regels zouden door alle lidstaten van de Unie op dezelfde manier moeten worden toegepast en nageleefd.